کارگاه مدیریت بر خویشتن توسط کانون فرهنگی سوریه برگزار گردید

کارگاه مدیریت بر خویشتن توسط کانون فرهنگی سوریه برگزار گردید

کارگاه مدیریت بر خویشتن به همت کانون فرهنگی سوریه در دانشگاه تهران برگزار گردید. در این دوره استاد خیرالهی از اساتید بنام و خبره مباحث توانمندی های فردی و جمعی به تشریح چگونگی بهره مندی انسان از تمامی ظرفیت های وجودی و تکنیک های برنامه ریزی، پرداخت.


کلمات کلیدی