لیست اخبار صفحه :5
اطلاعیه شرکت در دوره دروس معارف
قابل توجه دانشجویان غیرایرانی استان تهران :

اطلاعیه شرکت در دوره دروس معارف

دروس اندیشه اسلامی 1 و 2 ، تاريخ اسلام ، متون اسلامی و انقلاب اسلامي ویژه دانشجویان غیر ایرانی از تاریخ 9/مهر / 1394 پنجشنبه ها ساعت 8 تا 12 در دانشکده ی فني دانشگاه تهران برگزار می شود .

آلبوم تصویری اردوی دختران آفتاب از قاب دوربین دانشجویان

آلبوم تصویری اردوی دختران آفتاب از قاب دوربین دانشجویان

اردوی دختران آفتاب ویژه دانشجویان دختر غیر ایرانی از تاریخ 5 الی 8 خرداد در مشهد مقدس برگزار گردید. در این اردو علاوه بر فعالیت های فرهنگی و تفریحی دانشجویان از کارگاه های نسبی بودن اخلاق و مدیریت بر خویشتن که توسط اساتید بنام جناب آقایان استاد رحیم پور ازغدی و استاد حبشی برگزار گردید، بهره مند شدند.