لیست اخبار صفحه :4
بزرگداشت روز آفریقا
کانون فرهنگی آفریقا برگزار کرد:

بزرگداشت روز آفریقا

مراسم بزرگداشت روز آفریقا به همت کانون فرهنگی آفریقا در دانشگاه تهران برگزار گردید.

اردوی دو روزه قم و کاشان ویژه فعالین فرهنگی قزوین و تهران
در راستای فعالیت های فرهنگی ویژه دانشجویان غیر ایرانی انجام گرفت:

اردوی دو روزه قم و کاشان ویژه فعالین فرهنگی قزوین و تهران

اردوی دو روزه قم و کاشان اردیبهشت امسال با حضور برگزیدگان مسابقات قرآنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و جمعی از فعالان کانونهای آفریقا و اردوزبانان تهران برگزار گردید.

طبیعت گردی در تعطیلات نوروز
کانون فرهنگی آفریقا برگزار کرد:

طبیعت گردی در تعطیلات نوروز

کانون فرهنگی آفریقا برنامه طبیعت گردی در پارک چیتگر تهران برگزار کردند