لیست اخبار صفحه :3
اردوی شیراز دختران در اردیبهشت برگزار میشود
ثبت نام اردوی شیراز دختران برای آنهایی که نتوانستند ثبت نام کنند فراهم شد

اردوی شیراز دختران در اردیبهشت برگزار میشود

اردوي ضيافت انديشه با همكاري امور بين الملل نهاد و اداره كل امور دانشجويان غير ايراني وزارت علوم ويژه دانشجويان دختر و پسر غير ايراني برگزار ميگردد

سلسله نشست های تبیین قیام عاشورا به همت کارگروه فرهنگی شورای بورس در شهرهای تهران، قزوین، اصفهان و مشهد برگزار گردید
ویژه برنامه عزاداری ایام عزاداری سالار شهیدان برگزار گردید

سلسله نشست های تبیین قیام عاشورا به همت کارگروه فرهنگی شورای بورس در شهرهای تهران، قزوین، اصفهان و مشهد برگزار گردید

این نشست ها در تهران در دانشگاه های امیر کبیر، شهید بهشتی، الزهرا و تربیت مدرس برگزار گردید.