لیست اخبار صفحه :2
اطلاعیه پيش ثبت نام شرکت در دوره دروس معارف
قابل توجه دانشجویان غیرایرانی استان تهران :

اطلاعیه پيش ثبت نام شرکت در دوره دروس معارف

ثبت نام دروس اندیشه اسلامی 2 ، متون اسلامی، اخلاق اسلامي، دانش خانواده و انقلاب اسلامي ویژه دانشجویان غیر ایرانی آغاز شد. كلاسها از تاریخ 30/شهريور/ 1396 ، هر پنجشنبه ساعت 8:30 تا 12 در دانشکده ی فني دانشگاه تهران برگزار می شود .