برگزاری دوره از خاک تا افلاک مختص دانشجویان کانون های بین المللی

جمعی از دانشجویان کانون های بین المللی در روز سه شنبه 15بهمن گرد هم جمع آمده و از مجموعه فرهنگی سعد آبا د بازدید بعمل آوردند و پس از آن در بیت و حسینیه امام خمینی(ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در جماران حضور یافته و از نزدیک با سبک ومنش زندگی این عزیر بزرگوارآشنا گردیدند.

 

 

کلمات کلیدی