درباره ما
 

برابر مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی درسال ۱۳۷۲ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در کنار معاونت فرهنگی دانشگاه وظیفه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها را بر عهده دارد.

به همین منظور دفاتر نهاد در کلیه دانشگاه های سراسر کشور راه اندازی گردید. رییس نهاد نمایندگی هر دانشگاه عضو هیات رییسه و در کنار رییس دانشگاه وظیفه راهبری فرهنگی دانشجویان را بر عهده دارد.

با عنایت به حرکت سریع دانشگاه ها به سوی بین المللی شدن نهاد نمایندگی نیز با درک این مهم امور بین الملل را مسئول هدایت و پیگیری این امر مهم قرار داد.

رییس امور بین الملل در کلیه کارگروه ها و کمیته های اصلی تصمیم گیر در خصوص دانشجویان بین المللی ( منظور دانشجویان غیر ایرانی که با ملیتی غیر از ایران برای کسب علم و دانش در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل می گردند) عضو می باشد. که مهمترین آنها عبارت است از:

عضویت در کمیته عالی فرهنگی اتباع و مهاجرین خارجی

دبیر کمیته تخصصی آموزش و پژوهش اتباع و مهاجرین خارجی

عضو شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی

رییس کارگروه فرهنگی شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی

عضو کارگروه جذب و پذیرش شورای بورس دانشجویان غیر ایرانی

نهاد نمایندگی بعنوان سازمان معرف در شورای بورس وظیفه شناسایی و معرفی افراد توانمند و دارای صلاحیت دریافت بورس تحصیلی از کشورهای مختلف را برعهده دارد و سالانه تعداد زیادی از متقاضیان تحصیل در دانشگاه های ایران با معرفی امور بین الملل موفق به دریافت بورس تحصیلی میگردند.

یکی از مهمترین وظایف امور بین الملل برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و تفریحی ویژه دانشجویان بین المللی است که بحمدالله در این خصوص موفقیت های قابل توجهی داشته است.

کانون های فرهنگی دانشجویان بین المللی با هماهنگی و پشتیبانی امور بین الملل در طول سال تحصیلی فعالیت های جذاب و متنوعی برای دانشجویان بین المللی طراحی و اجرا می نمایند. از جمله کانونهای فعال میتوان به کانون فرهنگی عراق، کانون فرهنگی آفریقا، کانون فرهنگی افغانستان، کانون فرهنگی اردو زبانان، کانون فرهنگی سوریه و کانون فرهنگی دختران آفتاب اشاره نمود.