فرم ثبت نام دروس معارف
 
ثبت نام
نام : *
نام خانوادگی : *
 جنسیت :  زن مرد
ملیت : *
 دین :  
شماره تلفن همراه : *
 شماره دانشجویی :  
پست الکترونیک : *
دانشگاه : *
دارای مدرک از مرکز آموزش زبان فارسی هستید: بلی خیر  
نوع بورس : الف ب   شهریه پرداز 
دروس:
درس1 :
       

درس2 :
            

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*